Ενδοδοντική Θεραπεία – Απονεύρωση

Ενδοδοντική Θεραπεία - Απονεύρωση

Το εσωτερικό του δοντιού αποτελείται από ένα πολύπλοκο σύνολο ριζικών σωλήνων και πληρείται από τον πολφό, δηλαδή τα αγγεία και τα νεύρα. Κατά τη διάρκεια της ενδοδοντικής θεραπείας (κοινώς «απονεύρωση») αφαιρείται ο πολφός, οι ριζικοί σωλήνες καθαρίζονται με εργαλεία και απολυμαίνονται με χημικά διαλύματα και στη συνέχεια σφραγίζονται με ένα υλικό, τη γουταπέρκα.

Ανάγκη ενδοδοντικής θεραπείας έχουν τα δόντια τα οποία έχουν υποστεί κατάγματα, έχουν βαθιές τερηδόνες, παρουσιάζουν μεγάλη απώλεια οδοντικής ουσίας ή εμφανίζουν παρατεταμένη ευαισθησία μετά από μεγάλα σφραγίσματα. Επίσης, είναι δυνατό ένα ήδη απονευρωμένο δόντι να χρειάζεται επανάληψη της θεραπείας, όταν αυτό ακτινογραφικά εμφανίζει μεγάλη αλλοίωση στο οστό, είτε συνοδεύεται από πόνο είτε όχι. Στην περίπτωση αυτή, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ίδια, με τη διαφορά ότι προηγείται η αφαίρεση του παλιού υλικού από το εσωτερικό του δοντιού.

Συνήθως η ενδοδοντική θεραπεία διαρκεί 2-3 επισκέψεις στον οδοντίατρο, ενώ τα συμπτώματα πόνου από το δόντι, υποχωρούν αμέσως μετά την πρώτη επίσκεψη στον οδοντίατρο.

Μετά την ολοκλήρωση της ενδοδοντικής θεραπείας-απονεύρωσης, επιβάλλεται η άμεση αποκατάσταση του δοντιού, είτε με σφράφισμα είτε με στεφάνη. Τη μετέπειτα θεραπεία θα την κρίνει ο οδοντίατρος, ανάλογα με την απώλεια της οδοντικής ουσίας και με το μέγεθος των δυνάμεων που ασκούνται στο συγκεκριμένο δόντι.