Εξαγωγές Δοντιών

Εξαγωγές Δοντιών

Η νέα τάση στην οδοντιατρική είναι η αποφυγή των εξαγωγών όταν υπάρχει η δυνατότητα να σωθεί το δόντι με ενδοδοντική θεραπεία και στεφάνη.

Στις περιπτώσεις εκείνες όπου το δόντι είναι καταδικασμένο για εξαγωγή, προσπαθούμε αυτή να είναι όσο το δυνατό πιο ατραυματική και να συνοδεύεται από ένα σχέδιο θεραπείας ώστε να αποκαθίσταται άμεσα η απώλεια δοντιού, για αποφυγή ταλαιπωρίας και αισθητικών προβλημάτων για τον ασθενή.