Θεραπεία Βρυγμού με Νάρθηκα

Θεραπεία Βρυγμού με Νάρθηκα

Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι διακατέχονται από άγχος και στρες με αποτέλεσμα να τρίζουν ή να σφίγγουν τα δόντια τους (βρυγμός). Το φαινόμενο αυτό εμφανίζεται συνήθως κατά τη διάρκεια του ύπνου, αν και σε ιδιαίτερα έντονες περιπτώσεις, εμφανίζεται και ασυνείδητα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι μία παραλειτουργική έξη η οποία δημιουργεί έντονα προβλήματα εντός και εκτός της στοματικής κοιλότητας.

Τα δόντια των βρυγμομανών καταστρέφονται, σπάζουν και επιπεδώνονται τα φύματα. Σταδιακά, λόγω της απώλειας οδοντικής ουσίας, αλλάζει η κάθετη διάσταση του προσώπου. Ταυτόχρονα, λόγω της έντονης άσκησης των μυών, τα άτομα αυτά ταλαιπωρούνται από έντονους και διαρκείς πονοκεφάλους και πόνους στην κροταφογναθική διάρθρωση, ακόμα και στο αυτί. Παράλληλα, για τον ίδιο λόγο, τα άτομα αυτά αποκτούν έντονες γωνίες της κάτω γνάθου και το πρόσωπό τους γίνεται πιο τετράγωνο. Παρουσιάζουν υφιζήσεις ούλων και πιθανές προσθετικές εργασίες ή ακόμα και τα φυσικά τους δόντια εμφανίζουν πολύ συχνά κατάγματα.

Η θεραπεία του βρυγμού είναι απλή αλλά μακροχρόνια και απαιτεί την άριστη συνεργασία ασθενή-οδοντιάτρου. Αρχικά, κατασκευάζεται για τον ασθενή ένας σκληρός ακρυλικός ενδοστοματικός νάρθηκας ο οποίος εφαρμόζει στα δόντια της άνω γνάθου. Είναι σημαντικό να φορά ο ασθενής το νάρθηκα του γύρω στις 6-8 ώρες κάθε μέρα (διάρκεια η οποία εξατομικεύεται ανάλογα), είτε κατά τη διάρκεια του ύπνου είτε οποιαδήποτε άλλη φάση της ημέρας. Με την πάροδο του χρόνου, την ανελλιπή χρήση του και τη σωστή ρύθμιση από τον οδοντίατρο, ο νάρθηκας αυτός θα επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Επίσης σημαντικό, είναι να αποβληθούν από την καθημερινότητα και τη σκέψη του ασθενή οι στρεσσογόνοι παράγοντες.