Κατασκευή Κινητής Οδοντοστοιχίας

Κατασκευή Κινητής Οδοντοστοιχίας

Οι οδοντοστοιχίες αυτές, κατασκευάζονται για να αποκαταστήσουν τόσο τα δόντια που λείπουν από τους φραγμούς, όσο και τους μαλακούς ιστούς. Οι μερικές οδοντοστοιχίες αποκαθιστούν ένα τμήμα του φραγμού που λείπει, ενώ οι ολικές οδοντοστοιχίες κατασκευάζοναι με σκοπό να αποκαταστήσουν ολική νωδότητα, δηλαδή όλα τα δόντια της άνω ή της κάτω γνάθου.

Είναι αισθητικά αποδεκτές, κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας με μακρύ άνω χείλος. Έχουν καλή σταθερότητα και η διαδικασία κατασκευής τους είναι σχετικά απλή. Αποτελούνται από ακρυλικό, υλικό βιοσυμβατό και αισθητικό. Είναι απαραίτητη η αφαίρεσή τους από τη στοματική κοιλότητα, για τουλάχιστον 5-6 ώρες την ημέρα.

Τα τελευταία χρόνια, περιορίζεται η κατασκευή των κινητών οδοντοστοιχιών, όπου αυτό είναι εφικτό, και προτιμάται, τόσο από τους ασθενείς, όσο και από τους οδοντιάτρους, η τοποθέτηση ακίνητων αποκαταστάσεων (γέφυρες και εμφυτεύματα), για καλύτερα λειτουργικά και αισθητικά αποτελέσματα.